เจาะ CNC

 • ทำงานด้านแกะสลัก โดยได้ชิ้นงานเป็นป้ายไม้ ป้ายอะคริลิคติดไฟ ป้ายอลูมิเนียม สลักหมายเลขติดสินค้า สลักโลโก้ งานภาพนูนสูง – นูนต่ำ
 • ทำงานด้านตัดชิ้นงาน โดยได้ชิ้นงานเป็นแผ่นหน้าตู้ลำโพง ชิ้นส่วนเครื่องเสียง ตัดส่วนประกอบเฟอร์นิเจอร์ ทำตู้ โต๊ะ ชั้นเก็บของ ชิ้นส่วนของเครื่องมือหรือเครื่องจักร
cnc

รับ เจาะ แกะสลัก CNC ​

ทำงานด้านแกะสลัก โดยได้ชิ้นงานเป็นป้ายไม้ ป้ายอะคริลิคติดไฟ ป้ายอลูมิเนียม สลักหมายเลขติดสินค้า สลักโลโก้ งานภาพนูนสูง – นูนต่ำ

Enter your title

Enter your description
$ 39
99
Monthly
 • List Item #1
 • List Item #2
 • List Item #3
Popular

ข้อดี งาน CNC

 • ความแม่นยำสูง: เครื่อง CNC ทำงานด้วยการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้มีความแม่นยำสูงในการเจาะเป็นรูปร่างตามที่กำหนด เช่น รูปร่างที่เจาะต้องเป็นรูปร่างเดียวกันในทุกชิ้น

 • ความเร็วในการผลิต: เครื่อง CNC สามารถทำงานอย่างรวดเร็ว ทำให้เวลาในการผลิตลดลง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการผลิตปริมาณมาก

 • การทำงานซับซ้อน: เครื่อง CNC สามารถทำงานซับซ้อนและขึ้นรูปร่างตามแบบออกแบบได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานเจาะรูที่มีรูปแบบที่ซับซ้อนหรืองานที่ต้องเจาะในมุมต่าง ๆ

 • ลดความเสียหาย: เครื่อง CNC ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของมนุษย์ ทำให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

ข้อเสีย งาน CNC

 • ต้นทุน: การลงทุนในเครื่อง CNC และซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมเครื่อง CNC มีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้เป็นข้อจำกัดในการเริ่มต้นธุรกิจหรือการใช้งานส่วนตัว

 • ความซับซ้อนในการใช้งาน: การใช้งานเครื่อง CNC ต้องการความรู้และทักษะทางเทคนิคในการตั้งค่าและควบคุม เพื่อให้เครื่องทำงานตามรูปแบบที่ต้องการ

 • การบำรุงรักษา: เครื่อง CNC ต้องมีการดูแลรักษาและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงการชำรุด

 • ความจำกัดของขนาดงาน: เครื่อง CNC มีข้อจำกัดในขนาดงานที่สามารถทำได้ หากต้องการทำงานที่ใหญ่หรือขนาดมาก อาจจำเป็นต้องมีเครื่อง CNC ที่ใหญ่กว่า